Medal św. Benedykta

ŚW. BENEDYKT (11 lipca)

Medal św. Benedykta

Medal Św. Benedykta

Medalik Św. Benedykta jest modlitwą utrwaloną na zawsze. Przekonują o tym litery ułożone na nim w przemyślany sposób. Wśród znaków i liter na medalu Krzyż zajmuje centralne miejsce. Krzyż oznacza zwycięstwo Chrystusa Pana nad szatanem i śmiercią. Na górze ponad Krzyżem czytamy słowo PAX, czyli pokój, które wyjaśnia, że Chrystus umierając na Krzyżu, wyjednał nam pokój u Ojca.

Na pionowej belce Krzyża mieszczą się litery CSSML co znaczy „Krzyż Św. niech mi będzie światłem". Na poziomej belce Krzyża czytamy litery NDSMD, czyli „Niech mi szatan nie przewodzi!" Św. Benedykt uczy nas, jak z szatanem, odwiecznym wrogiem, toczyć bój nieustanny. To właśnie poprzez Krzyż atakujemy złego ducha lub z Krzyżem bronimy się przed nim.

Na obrzeżu' medalika są litery VRSNSMV „Idź precz szatanie, nie nakłaniaj mnie do złego". Św. Benedykt doświadczał wielu pokus, pojawiły się kuszące go dziewczęta, jednak on gasił tę pokusę tarzając się w cierniach. Poprzez ten napis oddalamy od nas szatana.

Dalsze litery na awersie medalu też atakują szatana:

SMQLIVB, czyli „szatanie, złe rzeczy czynisz, sam pij swoją truciznę".

Na rewersie medalu widnieje Św. Benedykt z Krzyżem w ręku błogosławiący, a obok napis: CSPB, czyli „Krzyż Św. Ojca Benedykta". Święty pobożnie i z wiarą kreślił znak Krzyża i tym sposobem dokonywał cudów. Odczytujemy na medalu znaki, które wyjaśniają nam żywot Św. Benedykta. Widnieje na medalu stłuczone naczynie, które stłukła kobieta, a święty oddał jej je w całości po żarliwej modlitwie. Widzimy kruka, który przypomina także cudowne uchronienie przed trucizną. Medal ten chroni przed trucizną. Wrzuca się go do studni. Odmawiane modlitwy, które widnieją na medalu, bronią swego nosiciela. Wiesza się go wśród obrazów, gdzie cala rodzina się modli, przed wejściem do kaplicy, na wierzchołkach wież, dla ochrony przed piorunami, pod progiem domu albo nad wejściem. Ta krzyżowa tarcza osłania nas przed gniewem Bożym.

Kościół Św. obdarza medal odpustami specjalnie przeznaczonymi na godzinę śmierci. Jest także zwyczaj wkładania medalików zmarłym do trumny. Św. Benedykt jest patronem Europy i szczęśliwej śmierci.

Polecenie się opiece Św. Benedykta

Najłaskawszy Ojcze Benedykcie, Nauczycielu i Przewodniku mnichów, nadziejo i pomoco wszystkich, którzy całym sercem zwracają się do Ciebie, polecam się pokornie Twojej opiece. Przez zasługi Twojego świętego życia strzeż mnie od wszystkiego złego, co zagraża mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej pokuty, abym ze skruchą opłakiwał moje grzechy, którymi tak często zasmucam mojego Pana, Jezusa Chrystusa, godnego wszelkiej miłości. Daj, abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie, sługę Boga, wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego. Proszę, wstawiaj się za mną u Boga, aby mi darował moje winy, zachował mnie w dobrym i nie dopuścił, bym się od Niego oddalił, a po śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie, abym wraz z Tobą i wszystkimi świętymi mógł się w Nim radować przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Św. Benedykt objawił Św. Gertrudzie, że ktokolwiek mu przypomni przywilej, że stojąc i modląc się, z tego świata zszedł, temu w godzinę śmierci /ego będzie towarzyszył, broniąc go od szkodliwych napaści szatańskich.

Patriarcho najchwalebniejszy, Św. Ojcze Benedykcie! Przypominam Ci ów przywilej, którym Cię Pan Bóg przy chwalebnym Twoim zejściu uczcić raczył, gdy duszę Twoją odłączył od ciała w chwili modlitwy Twojej, wskutek czego wydajesz z siebie woń Tobie tylko właściwą, innych świętych uweselającą i proszę Cię, abyś w godzinę śmierci mojej wiernie mi raczył dopomagać i zasłonił z tej strony, z której nieprzyjaciel najbardziej nacierać będzie na duszę moją. iżbym obecnością Twoją uzbrojony, z sideł nieprzyjaciół moich bezpiecznie mógł się wydostać i dostać się do wiecznego błogosławieństwa. Amen.

Nowenna do Św. Benedykta

(Odmawiamy przez 9 dni przed j ego uroczystością. oraz w różnych potrzebach)

Św. Ojcze Benedykcie, możny cudotwórco i miłosierny opiekunie maluczkich i potrzebujących. Jako za Twoją przyczyną zmarły chłopiec cudownie został przywrócony do życia, Św. Maur suchą nogą chodził po falach wodnych, a nieszczęsnemu Gotowi zatopione ostrze od narzędzia wypłynęło na brzeg wody i samo połączyło się z rękojeścią, tak, błagamy Cię pokornie, wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę... (tu wymienić laskę, o którą prosimy), na której nam tak bardzo zależy.

My zaś z naszej strony obiecujemy, iż przemożne orędownictwo Twoje u Tronu Bożego rozszerzać będziemy między ludźmi, aby coraz więcej ludzi garnęło się pod Twoją opiekę i pod jej osłoną szczęśliwie osiągnęło zbawienie wieczne. Amen.

Św. Ojcze Benedykcie, módl się za nami (3 x) Ojcze nasz (3 x). Zdrowaś Mario (3 x). Chwała Ojcu (3 x) na podziękowanie Bogu za łaski udzielone Sw. Ojcu Benedyktowi.

W czasie nowenny przed uroczystościami Sw. Benedykta 21 marca i 11 lipca dołączyć można jeszcze inne modlitwy.